Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Android Games: Jurassic Park™ Builder : Công Viên Kỷ Jura !
mobile9 Forum > Beyond Mobile > Gadgets, Games, Computers & Web
bupbe87
Phiên bản Android: 2.1.4
Yêu cầu đối với Android : 2.3 and up
Kích thước : 36 M

Game android nổi tiếng 2012. Đây là cơ hội của bạn để xây dựng Công viên kỷ Jura của bạn từ lên mặt đất, trên đất liền và trên biển! Là một chủ Công viên, nuôi dưỡng và phát triển các loài khủng long khác nhau thông qua việc phát hiện ra hổ phách đầy với DNA của khủng long. Với sự giúp đỡ từ bạn bè của bạn, biến DNA vào trứng, đặt chúng trong đất của bạn hoặc công viên thủy sản và phát triển cho đến khi chúng đạt đến kích cỡ trưởng thành.

Đến với Jurassic Park™ Builder , bạn sẽ được mặc sức trải nghiệm sự sáng tạo và thưa giãn mà game mang lại ! Hãy cùng bạn bè thưởng thức game hấp dẫn này nhé !Game hỗ trợ đa số các máy Android, đuôi apk
Có thể tải game tại: game apk
lalji1561
Nice game but don't post external link. sad.gif

This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.