Be Club Bachehaye Iran Khosh Amadid...
Inja Admin Nadare Va HaRkas Ba Har Seno Sal,Ahle Harja Ke Mikahad Bashe....
Inja Hame Mesle Haman...
Inja Ma Mosabeghe, Bahshaye Mofid Va Matalebe Khondani Darim...
Kesi Ke Inja Ozv Mishe Bayad Az Tohin Va Tamaskhor Kardan Be Baghiye Khodari Kone...