Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Persian Club
mobile9 Forum > Site Related > Introductions & Regional Groups
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
alimeit
QUOTE (f_batiir @ Aug 8 2011, 12:00 PM) *
@ali: aga gorboonet,man jeddan jeloye in axat kam aavordam clapping.gif
Man har rooz chand bar sar mizanam vali chon ba mobile on misham,nemitoonam chizi bezaram.
Baz daste to dard nakone ke be PC miresi. thumbsup.gifsalam amadi janam be qorbanat vali hala chera !!!!! happy.gif

ma kochike hame baro bach Persian Club hastim shoma ke jaye khod dary byebye.gif


هرگز فراموش نکن
عاشق شدن آسان است، اما ادامه آن هنر استدوست هرکه باشد، نسخه دوم خودت استنمی توان جلوی پیری را گرفت، اما میتوان روح جوانی داشتهر جا که باشی دوستانت دنیای توهستندبالا رفتن سن حتمی است
اما اینکه روح تو پیر شود بستگی به خودت داردخنده کوتاهترین راه بین دوستان استعمر سالهای گذشته نیست
سالهایی است که از آن زندگی کردیعشق زندگی را نمی چرخاند
اما انگیزه ای است برای زندگیوقتی جایی داری که بروی یعنی خانه داری
ووقتی کسی را دوست داری یعنی خانواده داریبزرگترین لذت زندگی
داشتن دوست صمیمی استغیر از سخن گفتن راههایی بین دوستان وجود دارداگر از چیزی لذت بردی
دیگران را شریک سازو چه زیباست که ببینیم کسی میخندد
و زیباتر اینکه بدانی خودت باعث خنده اش شده ای


byebye.gif byebye.gif
farhad707070
خودخواهیمرد بدکاری هنگام مرگ ملکه دربان دوزخ را دید. ملکه گفت: "کافی است که فقط یک کار خوب کرده باشی، تا همان یک کار تو را برهاند. خوب فکر کن." مرد به خاطر آورد یکبار که در جنگلی قدم می‌زد. عنکبوتی سر راهش دیده بود و برای این که عنکبوت را لگد نکند راهش را کج کرده بود.
ملکه لبخندی به لب آورد و در این هنگام تار عنکبوتی از آسمان نازل کرد، تا به مرد جوان اجازه صعود به بهشت را بدهد. بقیه محکومان نیز از تار استفاده کردند و شروع به بالا رفتن کردند. اما مرد از ترس پاره شدن تار برگشت و آنها را به پایین هل داد.
در همان لحظه تار پاره شد و مرد به دوزخ بازگشت. آنگاه شنید که ملکه می‌گوید: "شرم آور است که خودخواهی تو، همان تنها خیر تو را به شر مبدل کرد".
farhad707070

ویلون زنی در مترودر یک سحرگاه سرد ماه ژانویه، مردی وارد ایستگاه متروی واشینگتن دی سی شد و شروع به نواختن ویلون کرد.
این مرد در عرض ۴۵ دقیقه، شش قطعه ازبهترین قطعات باخ را نواخت. از آنجا که شلوغ ترین ساعات صبح بود، هزاران نفر برای رفتن به سر کارهای‌شان به سمت مترو هجوم آورده بودند.
سه دقیقه گذشته بود که مرد میانسالی متوجه نوازنده شد. از سرعت قدم‌هایش کاست و چند ثانیه‌ای توقف کرد، بعد با عجله به سمت مقصد خود براه افتاد.
یک دقیقه بعد،ویلون‌زن اولین انعام خود را دریافت کرد. خانمی بی‌آنکه توقف کند یک اسکناس یک دلاری به درون کاسه‌اش انداخت و با عجله براه خود ادامه داد.
چند دقیقه بعد، مردی در حالیکه گوش به موسیقی سپرده بود، به دیوار پشت‌ سر تکیه داد، ولی ناگاهان نگاهی به ساعت خود انداخت وبا عجله از صحنه دور شد،
کسی که بیش از همه به ویلون زن توجه نشان داد، کودک سه ساله‌ای بود که مادرش با عجله و کشان کشان بهمراه می ‌برد. کودک یک لحظه ایستاد و به تماشای ویلون‌زن پرداخت، مادر محکم تر کشید وکودک در حالیکه همچنان نگاهش به ویلون‌زن بود، بهمراه مادر براه افتاد، این صحنه، توسط چندین کودک دیگرنیز به همان ترتیب تکرار شد، و والدین‌شان بلا استثنا برای بردن‌شان به زور متوسل شدند.
در طول مدت ۴۵ دقیقه‌ای که ویلون‌زن می نواخت، تنها شش نفر، اندکی توقف کردند. بیست نفر انعام دادند، بی‌آنکه مکثی کرده باشند، و سی و دو دلار عاید ویلون‌زن شد. وقتیکه ویلون‌زن از نواختن دست کشید و سکوت بر همه جا حاکم شد، نه کسی متوجه شد. نه کسی تشویق کرد، ونه کسی او را شناخت.
هیچکس نمی‌دانست که این ویلون‌زن همان (جاشوا بل ) یکی از بهترین موسیقیدانان جهان است، و نوازنده‌ی یکی از پیچیده‌ترین فطعات نوشته شده برای ویلون به ارزش سه ونیم میلیون دلار، می‌باشد.
جاشوا بل، دو روز قبل از نواختن در سالن مترو، در یکی از تاتر های شهر بوستون،برنامه‌ای اجرا کرده بود که تمام بلیط هایش پیش‌فروش شده بود، وقیمت متوسط هر بلیط یکصد دلار بود.
این یک داستان حقیقی است،نواختن جاشوا بل در ایستگاه مترو توسط واشینگتن‌پست ترتیب داده شده بود، وبخشی از تحقیقات اجتماعی برای سنجش توان شناسایی، سلیقه و الوویت ‌های مردم بود
farhad707070

قضاوت


زن ومردجوانی به محله جدیدی اسبا‌ب‌کشی کردند.روزبعدضمن صرف صبحانه، زن متوجه شد که همسایه‌اش درحال آویزان کردن رخت‌های شسته است و گفت: لباس‌ها چندان تمیز نیست. انگار نمی‌داند چطور لباس بشوید.

احتمالا باید پودر لباس‌شویی بهتری بخرد.همسرش نگاهی کرد اما چیزی نگفت. هربار که زن همسایه لباس‌های شسته‌اش را برای خشک شدن آویزان می‌کرد،
زن جوان همان حرف را تکرار می‌کرد تا اینکه..حدود یک ماه بعد، روزی از دیدن لباس‌های تمیز روی بندرخت تعجب کردوبه همسرش گفت: "یاد گرفته چطور لباس بشوید. مانده‌ام که چه کسی درست لباس شستن را یادش داده.."

مرد پاسخ داد: من امروز صبح زود بیدار شدم و پنجره‌هایمان را تمیز کردم!

زندگی هم همینطور است.وقتی که رفتار دیگران رامشاهده می‌کنیم، آنچه می‌بینیم به درجه شفافیت پنجره‌ای که از آن مشغول نگاه ‌کردن هستیم بستگی دارد. قبل از هرگونه انتقادی،بد نیست توجه کنیم به اینکه خوددر آن لحظه چه ذهنیتی داریم و از خودمان بپرسیم آیا آمادگی آن را داریم که به‌ جای قضاوت کردن فردی که می‌بینیم، در پی دیدن جنبه‌های مثبت او باشیم

farhad707070

پول به چه قیمتی؟!


پسر کوچکی، روزی هنگام راه رفتن در خیابان، سکه‌ای یک سنتی پیدا کرد. او از پیدا کردن این پول ، آن هم بدون هیچ زحمتی، خیلی ذوق زده شد. این تجربه باعث شد که او بقیه روزها هم با چشمان باز سرش را به سمت پایین بگیرد و در جستجوی سکه های بیشتر باشد. او در مدت زندگیش، 296 سکه 1 سنتی، 48 سکه 5 سنتی، 19 سکه10 سنتی، 16 سکه 25 سنتی، 2 سکه نیم دلاری و یک اسکناس مچاله شده یک دلاری پیدا کرد. یعنی در مجموع 13 دلار و 26 سنت. در برابر به دست آوردن این 13 دلار و 26 سنت، او زیبایی دل انگیز طلوع خورشید ، درخشش 31369رنگین کمان و منظره درختان ا فرا در سرمای پاییز را از دست داد . او هیچ گاه حرکت ابرهای سفید را بر فراز آسمان ها در حا لی که از شکلی به شکلی دیگر در می‌آمدند، ندید . پرندگان در حال پرواز، در خشش خورشید و لبخند هزاران رهگذر، هرگز جزئی از خاطرات او نشد
f_batiir
@Farhad:salam,
Belakhare dastanaye shoma ham varede Persian Club shodan,kheili khosh oomadan. clapping.gif omidvaram hamishe sar bezanan wink.gif
Ma do se nafar mesle to va ali dashte bashim PC hich vagt khali nemimoone thumbsup.gif
Fagat lotfan dastan haro too ye post benevis chon M9 post haye poshte sare ham ro spam hesab mikone. sad.gif
alimeit
*farhad : baba eyval 3 ta dige post midady 10tash mikardy tongue.gif
na be man ke ruye ye post 3bar edit mikonam post midam ke spam nashe wallbash.gif
na be shoma ke 7 ta post poshte sare ham dadid blink.gif
tanq byebye.gif


*f_batiir : hala age ma nabodim khodet ye karish bokon stretcher.gif

*sahar : malom hast kojaee ?!!!! unsure.gif

Silent Heaven


byebye.gif
farhad707070
surrender.gif ببخشید بلد نبودم خوب sad.gif
derber
@Farhad: Khaheshan double post nade! Be hich vajh nabaid 2 ta poste poshte sare ham bezari, che berese be 7 ta!!!!
Tebghe ghavanine m9, double post mamnoo'e va spam (harz name) hesab mishe ke ham ba'es mishe warning level e shoma bala bere, ham inke topic ro bebandan!
Mamnun wub.gif wub.gif
f_batiir
@derber:salam,yeki do roozi naboodi,negaran shodim, unsure.gif
Lotfan in post ro bekhoon ta zoodtar dar morede badge tasmim begirim. gathering.gif
Badge
jeyjey2010
salam be hame baro bache persian club makhsosan sahar khanome golo aji alice khodamo baghiyeye dostan clap.gif


derber
Sharmande dustan, in chand ruz ie khorde dargiram dir dir miam inja tongue.gif
QUOTE (f_batiir @ Aug 6 2011, 09:10 PM) *
@derber:admin ke shomayin,age doost nadashti,OK,gooroohe admin nemizarim.
Man migam vase inke bagie tashvig beshan sar bezanan o matlab bezaran,mesle khode forum ke "partial member","member" va "super member" dare,ma ham ye hamchin chizi dashte bashim,nazaret chie? smile.gif

Movafegham bahat, vali khob nemitunim daghighan az hamina estefade konim. Masalan mitunim dashte bashim "Member" "Active Member" "Stuck Member!" (albate vase in akhari agar estelahe behtari peida koni behtare tongue.gif happy.gif )
Be joz inja mituni az javaieze mahane ham estefade koni.
Pishnehad mikonam ie negahi be M.o.S (click here) bendazi. Har idea E ke unja estefade shode khoshet umad behem begu. Copy right esh ba khodemune, mitunim azashun estefade konim happy.gif
f_batiir
@derber:salam,didam matlab vase goftan ziade vasashoon shomare gozashtam javab dadani rahat bashi happy.gif
1.Ba har do ta nazaret movafegam,age in se ta gorooh ro dashte bashim o har kodoom ye badge e makhsoos dashte bashe kheili khoob mishe,albatte vase sakhte badge ha omidemoon be shomast^_^ thumbsup.gif
2;dar morede stuck member fe'lan chizi be nazaram nemirese age peida kardam hatman behet migam. smile.gif
3.rasti ye chizi goroohe har kas ro az rooye chi entekhab konim behtare?masalan te'dade kolle post,post dar rooz ya... ,nazary dari?
4.Ey kash ma ham subforum dashtim,kheili khoob mishod crybaby.gif aakhe age bekhaym hameye javayez o badge haro ba matalebe dg in ja biarim kheili shooloog mishe,migam chetore chand ta topic baz konin?
5.Javayeze mahanam fekre kheili khoobie,albatte vase oonam bayad mesle M.o.S moshakhas konim ke chetori barande ha entekhab beshan.

6.Vase anjam dadan inkara ye admin e tamam vagt ham mikhaym,ke be gorooh ha,jayeze ha va ... Berese,to mitoony in karo bokoni?man ehtemalan betoonam ta aakhare tabestoon komak konam,vali yeki bayad bashe ke hamishe bashe.
7.fekr konam behtare shomareshe post haye har kas ro az avval shooroo konim,yani yejoorayi PC ro az no' rah bendazim,man migoftam vase in kar behtare ye topic taze baz konim ke sharayete PC e jadid too safheye avvalesh bashe.
8.M.o.S mokhaffafe gashangie vali PC chon ba Personal Computer gati mishe ye khorde moshkel dare,age mishod yejoory ye harfy behesh ezafe konim ke ham Persian Club bashe ham PC nabashe khoob mishod

Vay che gadr harf zadam,khodam ke khaste shodam weightlift.gif ,omidvaram hoselat keshide bashe ta inja bekhooni. wink.gif ey kash betoonim ba komake ham PC ro rah bendazim gathering.gif
derber
QUOTE (f_batiir @ Aug 12 2011, 11:17 AM) *
@derber:salam,didam matlab vase goftan ziade vasashoon shomare gozashtam javab dadani rahat bashi happy.gif
1.Ba har do ta nazaret movafegam,age in se ta gorooh ro dashte bashim o har kodoom ye badge e makhsoos dashte bashe kheili khoob mishe,albatte vase sakhte badge ha omidemoon be shomast^_^ thumbsup.gif

happy.gif Sai mikonam khub dar bian badge ha happy.gif
QUOTE
2;dar morede stuck member fe'lan chizi be nazaram nemirese age peida kardam hatman behet migam. smile.gif

OK
QUOTE
3.rasti ye chizi goroohe har kas ro az rooye chi entekhab konim behtare?masalan te'dade kolle post,post dar rooz ya... ,nazary dari?

Ghablan tuie Club chon gorooh ha be surat Designer o DJ o ... bud az ruie gallery ta'in mikardim, alan mitunim ba tavajoh be post ha E ke tuie Club midan ta'in konim (na te'dade kolle post ha)
QUOTE
4.Ey kash ma ham subforum dashtim,kheili khoob mishod crybaby.gif aakhe age bekhaym hameye javayez o badge haro ba matalebe dg in ja biarim kheili shooloog mishe,migam chetore chand ta topic baz konin?

Subforum be ma nemidan chon faghat Farsi zabun ha mitunan inja bian.
Chand ta topic ham nemitunim baz bokonim chon ghat'an spam mishe o mibandaneshun wink.gif
Agar bache ha ziad beshan o bebinam ke Club tarafdar dare ie site barash mizanam wink.gif Tu site e khodemun ham ke dige moshkeli nist, harchi bekhaim darim happy.gif
QUOTE
5.Javayeze mahanam fekre kheili khoobie,albatte vase oonam bayad mesle M.o.S moshakhas konim ke chetori barande ha entekhab beshan.

Mitunim chandta factor mesle te'dade post ha, inke cheghadr supportive hastan o az in mozakhrafat ( happy.gif ) dar nazar begirim o ieki ro entekhab konim har mah
Ie chizi dige ham ke ham to M.o.S darim ham ghablan tu club dashtim Member of Year bud ke ham badge migire ham ie gift happy.gif
QUOTE
6.Vase anjam dadan inkara ye admin e tamam vagt ham mikhaym,ke be gorooh ha,jayeze ha va ... Berese,to mitoony in karo bokoni?man ehtemalan betoonam ta aakhare tabestoon komak konam,vali yeki bayad bashe ke hamishe bashe.

Man bishtare vaghtam sare M.o.S talaf mishe. Alan darim vasash ie website rah mindazim, facebook page ham darim ke khodesh kolli badbakhti dare!
Persian Club ro man ham shaiad betunam ta akhare tabestun ie karish bokonam, vali vase ba'd az tabestun baiad ieki ro peida konim!
Albate mitunim ieki az kasaE ro ke bishtarin badge ro gerefte entekhab bokonim smile.gif
QUOTE
7.fekr konam behtare shomareshe post haye har kas ro az avval shooroo konim,yani yejoorayi PC ro az no' rah bendazim,man migoftam vase in kar behtare ye topic taze baz konim ke sharayete PC e jadid too safheye avvalesh bashe.

Alan ham mitunim hame chiz ro tuie post e aval benevisim.
Be nazaram behtar bashe ke edameie hamin topic ro berim. be har hal alan beine hameie topic haie tu in subforum, Persian Club ba 229 page ie obohati dari vase khodesh happy.gif
QUOTE
8.M.o.S mokhaffafe gashangie vali PC chon ba Personal Computer gati mishe ye khorde moshkel dare,age mishod yejoory ye harfy behesh ezafe konim ke ham Persian Club bashe ham PC nabashe khoob mishod

P.C.
Ham Persian Club ro miresune, ham inke ba PC ham ghati nemishe. Dar vaghe dorostesh ham hamine. Vase mokhafaf kardan baiad dot estefade beshe!
QUOTE
Vay che gadr harf zadam,khodam ke khaste shodam weightlift.gif ,omidvaram hoselat keshide bashe ta inja bekhooni. wink.gif ey kash betoonim ba komake ham PC ro rah bendazim gathering.gif

Me too smile.gif
f_batiir
QUOTE
Ghablan tuie Club chon gorooh ha be surat Designer o DJ o ... bud az ruie gallery ta'in mikardim, alan mitunim ba tavajoh be post ha E ke tuie Club midan ta'in konim (na te'dade kolle post ha)

mishe behtar tozih bedi ke che tori se ta gorooh ro moshakhas konim? unsure.gif
QUOTE
Subforum be ma nemidan chon faghat Farsi zabun ha mitunan inja bian.
Chand ta topic ham nemitunim baz bokonim chon ghat'an spam mishe o mibandaneshun wink.gif
Agar bache ha ziad beshan o bebinam ke Club tarafdar dare ie site barash mizanam wink.gif Tu site e khodemun ham ke dige moshkeli nist, harchi bekhaim darim

Ey kash midadan,vali hala fe'lan ke bayad besazim. wink.gif
QUOTE
Mitunim chandta factor mesle te'dade post ha, inke cheghadr supportive hastan o az in mozakhrafat ( happy.gif ) dar nazar begirim o ieki ro entekhab konim har mah
Ie chizi dige ham ke ham to M.o.S darim ham ghablan tu club dashtim Member of Year bud ke ham badge migire ham ie gift happy.gif

movafegam,fagat bayad factor ha az gabl moshakhas bashan,to too in zamine varedi,nazareto dar morede factor ha begoo,manam age nazary vase behtar kardaneshoon dashtam begam,ke dige ye dafe taklifeshoono yesare konim happy.gif
QUOTE
Man bishtare vaghtam sare M.o.S talaf mishe. Alan darim vasash ie website rah mindazim, facebook page ham darim ke khodesh kolli badbakhti dare!
Persian Club ro man ham shaiad betunam ta akhare tabestun ie karish bokonam, vali vase ba'd az tabestun baiad ieki ro peida konim!
Albate mitunim ieki az kasaE ro ke bishtarin badge ro gerefte entekhab bokonim

OK,pas admin e tamam vagtemoono ba'd az inke P.C. Rah oftad ma'loom mikonim. thumbsup.gif
QUOTE
Alan ham mitunim hame chiz ro tuie post e aval benevisim.
Be nazaram behtar bashe ke edameie hamin topic ro berim. be har hal alan beine hameie topic haie tu in subforum, Persian Club ba 229 page ie obohati dari vase khodesh

rast migi heyfe sabegeye P.C. ro be sefr beresoonim,hamino edame midim. clap.gif
QUOTE
P.C.
Ham Persian Club ro miresune, ham inke ba PC ham ghati nemishe. Dar vaghe dorostesh ham hamine. Vase mokhafaf kardan baiad dot estefade beshe!

OK cool.gif
zeinabnaderian
salam be hamegi chetorin?ba mah ramazan chekar mikonid?khosh migzare?

derber:akhe eshkal nadare hatman salah naboode wink.gif

sahar:salam khanumi chetori? rockon.gif

ali:salam taat va ebadate shoma ham ghabool va mesle hamishe axat kheili bahal boodan thumbsup.gif kewlpics.gif

batir:man mamoolan khodam signature khodam ro dorost mikonam ta shayad ye zarre pishraft konam amma engar fayde nadare laugh.gif

jj:salam refigh chetori?az in varta? byebye.gif

lord:sorry but who r u again?cause i didn't recognize you?really sorry tongue.gif cool.gif

اگر عشق بورزید می گویند که سبک مغزید...

اگر شاد باشید می گویند که ساده لوح وپیش پا افتاده اید....

اگر سخاوتمند و نوعدوست باشید می گویند که مشکوکید...

اگر گناهان دیگران را ببخشید می گویند ضعیف هستید...

اگر اطمینان کنید می گویند که احمقید...

اگر تلاش کنید که جمع این صفات را در خود گرد آورید٬

مردم تردید نخواهند کرد که شیاد و حقه بازید.

(لئو بو سکا لیا)
jeyjey2010
salam dostane khob o aziz baba ma key biyaim inja kesi bashe javabe maro bede akheeeeee???? surrender.gifjeyjey2010
دادش فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــرهاد جان نوکرتم بقول خودت چاخلصتیم آقااااااااااااااااا ایول داستانت حرف ندارن همیشه ی خدا باحالننننننننننن مثل خودت که ح ر ف ن د ا ر ی

-------------------------------------------------------------


من تورا می خواهم...
من تو را می خوانم
تو که نابترین شعر زمانی
و تو خواهی فهمید
قصه ی قلب مرا
من تو را می خواهم
دل به راه خواهم داد
از سرا پرده ی دل
تا نهان خانه ی جان
تا تو را دریابم
من به تو خواهم داد
جوشش این قلبم
نابی این شعرم
تا که تو دریابی
من تورا می خواهم
من گذر خواهم کرد
از کنار باغچه ی سیب شما
تا که بویش برسد
بر مشام کهنه ی باغ دلم
من تورا می خوانم
و تو در دل داری
نابی عشق مرا
از درونم خاسته
گرمی خاطره ها
من تورا می خواهم
تو که پاکترین شعر جهانی
و تو خواهی پوشید
هدیه ی شاد مرا
دل رها خواهم کرد
در کنار گذر گنجشکها
تا که پرواز کنم
با خیال پر پرواز دلت
و تو خواهی نوشید
شهد شیرین دلم
من نهان خواهم شد
زیر سایه ی آن پیچک ناز
تا خستگی پر بکشد
از لاله ی پُر پیچ باغ دلم
من تورا می خوانم
توکه شادترین شعر بهاری
دل به تو خواهم داد
و تو خواهی رقصید
نغمه ی شاد مرا
من تو را می خواهم
چشم بینا خواهم کرد
در حریم تاک دلت
تا که نوری بزند
بر دوری فاصله ها
تا که رخت بر بندد
تاریکی از عاطفه ها
من تو را می خواهم
jeyjey2010

یاد نخواهم گرفت!همه چیز را یاد گرفته ام !
یاد گرفته ام که چگونه بی صدا بگریم
یاد گرفته ام که هق هق گریه هایم را با بالشم ..بی صدا کنم
تو نگرانم نشو !!
همه چيز را یاد گرفته ام !
یاد گرفته ام چگونه با تو باشم بی آنکه تو باشی !
یاد گرفته ام ....نفس بکشم بدون تو......و به یاد تو !
یاد گرفته ام که چگونه نبودنت را با رویای با تو بودن...
و جای خالی ات را با خاطرات با تو بودن پر کنم !
تو نگرانم نشو !!
همه چيز را یاد گرفته ام !
یاد گرفته ام که بی تو بخندم.....
یاد گرفته ام بی تو گریه کنم...و بدون شانه هایت....!
یاد گرفته ام ...که دیگر عاشق نشوم به غیر تو !
یاد گرفته ام که دیگر دل به کسی نبندم ....
و مهمتر از همه یاد گرفتم که با یادت زنده باشم و زندگی کنم !
اما هنوز یک چیز هست ...که یاد نگر فته ام ...
که چگونه.....!
برای همیشه خاطراتت را از صفحه دلم پاک کنم ...
و نمی خواهم که هيچ وقت یاد بگیرم ....
تو نگرانم نشو !!
فراموش کردنت را هيچ وقت یاد نخواهم گرفت
derber
@jeyjey: 100 bar ta hala goftim be hame. To ro khoda injru nakonin ke ma majbur beshim be hame tak tak tazakor bedim. Agha, double post tu m9 MAMNU'E. Age admin ha bebinan hei darim double post midim warning level e shoma ro bala mibaran, topic ro ham mibandan.
Baz az hame dustan khahesh mikonam, DOUBLE POST NADIN. Manam khosham nemiad az ghanunesh vali dige che konim, chizie ke hast dige...

QUOTE
mishe behtar tozih bedi ke che tori se ta gorooh ro moshakhas konim? unsure.gif

Manzuret ba tavajoh be ghable ke gallery ro check mikardim ia alan ke ba tavajoh be post hast?

QUOTE
movafegam,fagat bayad factor ha az gabl moshakhas bashan,to too in zamine varedi,nazareto dar morede factor ha begoo,manam age nazary vase behtar kardaneshoon dashtam begam,ke dige ye dafe taklifeshoono yesare konim happy.gif

Chashm. Bebinam chia be nazaram mirese haminja minevisam wink.gif
QUOTE
OK,pas admin e tamam vagtemoono ba'd az inke P.C. Rah oftad ma'loom mikonim. thumbsup.gif

Movafegham wink.gif
QUOTE
rast migi heyfe sabegeye P.C. ro be sefr beresoonim,hamino edame midim. clap.gif

happy.gif

f_batiir
@jeyjey:aga ma hamishe hastim o post haye shoma ro mibinim o keif mikonim. laugh.gif
Fagat lotfan chand ta post poshte sare ham ade thumbsup.gif

@farhad:mamnoon vase post ha smile.gif
Dg rah oftadia,double post nemidi clapping.gif

@derber:manzooram ineke ba tavajoh be chie post ha gorooh ro moshakhas konim?aakhe gofty az rooye te'dad moshakhas nakoin,pas chetori? unsure.gif
farhad707070
punk.gifاقا ما چاخلصیم ..ما متعلق به همه یی مردمیم..بزن دس قشنگ رو شله شلهpunk.gif
walkman.gif

clap.gif clap.gif
rifle.gif..هر کی مخالف من باشه دیگه بادیگاردام به گلولگه میبندننشونطرف دارام هم که کم نیستن ماشالله.rifle.gif.


اینم منم که خول شدمserenade.gifnopity.gif walkman.gif
farhad707070
مردی دیروقت، خسته و عصبانی از سر کار به خانه بازگشت. دم در، پسر پنج ساله اش را دید که در انتظار او بود
بابا ! یک سوال از شما بپرسم؟
- بله حتماً. چه سوال؟
بابا شما برای هر ساعت کار چقدر پول می گیرید؟
مرد با عصبانیت پاسخ داد : « این به تو ربطی نداره. چرا چنین سوالی می پرسی؟
فقط می خواهم بدانم. بگویید برای هر ساعت کار چقدر پول می گیرید؟
اگر باید بدانی می گویم. 20 دلار
پسر کوچک در حالی که سرش پایین بود، آه کشید. بعد به مرد نگاه کرد و گفت : « می شود لطفا 10 دلار به من قرض بدهید؟
مرد بیشتر عصبانی شد و گفت :‌« اگر دلیلت برای پرسیدن این سوال فقط این بود که پولی برای خرید اسباب بازی از من بگیری، سریع به
اتاقت برو و فکر کن که چرا اینقدر خودخواه هستی. من هر روز کار می کنم و برای چنین رفتارهای کودکانه ای وقت ندارم
پسر کوچک آرام به اتاقش رفت و در را بست
مرد نشست و باز هم عصبانی تر شد
بعد از حدود یک ساعت مرد آرامتر شد و فکر کرد که شاید با پسر کوچکش خیلی خشن رفتار کرده است شاید واقعا او به 10 دلار برای خرید
چیزی نیاز داشته است. بخصوص اینکه خیلی کم پیش می آمد پسرک از پدرش پول درخواست کند
مرد به سمت اتاق پسر رفت و در را باز کرد
خواب هستی پسرم؟
نه پدر بیدارم
من فکر کردم که با تو خشن رفتار کرده ام. امروز کارم سخت و طولانی بود و ناراحتی هایم را سر تو خالی کردم. بیا این هم 10 دلاری
که خواسته بودی
پسر کوچولو نشست خندید و فریاد زد : « متشکرم بابا » بعد دستش را زیر بالشش برد و از آن زیر چند اسکناس مچاله بیرون آورد
مرد وقتی دید پسر کوچولو خودش هم پول داشته دوباره عصبانی شد و گفت :‌« با اینکه خودت پول داشتی چرا دوباره تقاضای پول کردی ؟
بعد به پدرش گفت : « برای اینکه پولم کافی نبود، ولی الان هست. حالا من 20 دلار دارم. آیا می توانم یک ساعت از کار شما را
بخرم تا فردا زودتر به خانه بیایید؟ چون دوست دارم با شما شام بخورم

مردی دیروقت، خسته و عصبانی از سر کار به خانه بازگشت. دم در، پسر پنج ساله اش را دید که در انتظار او بود
بابا ! یک سوال از شما بپرسم؟
- بله حتماً. چه سوال؟
بابا شما برای هر ساعت کار چقدر پول می گیرید؟
مرد با عصبانیت پاسخ داد : « این به تو ربطی نداره. چرا چنین سوالی می پرسی؟
فقط می خواهم بدانم. بگویید برای هر ساعت کار چقدر پول می گیرید؟
اگر باید بدانی می گویم. 20 دلار
پسر کوچک در حالی که سرش پایین بود، آه کشید. بعد به مرد نگاه کرد و گفت : « می شود لطفا 10 دلار به من قرض بدهید؟
مرد بیشتر عصبانی شد و گفت :‌« اگر دلیلت برای پرسیدن این سوال فقط این بود که پولی برای خرید اسباب بازی از من بگیری، سریع به
اتاقت برو و فکر کن که چرا اینقدر خودخواه هستی. من هر روز کار می کنم و برای چنین رفتارهای کودکانه ای وقت ندارم
پسر کوچک آرام به اتاقش رفت و در را بست
مرد نشست و باز هم عصبانی تر شد
بعد از حدود یک ساعت مرد آرامتر شد و فکر کرد که شاید با پسر کوچکش خیلی خشن رفتار کرده است شاید واقعا او به 10 دلار برای خرید
چیزی نیاز داشته است. بخصوص اینکه خیلی کم پیش می آمد پسرک از پدرش پول درخواست کند
مرد به سمت اتاق پسر رفت و در را باز کرد
خواب هستی پسرم؟
نه پدر بیدارم
من فکر کردم که با تو خشن رفتار کرده ام. امروز کارم سخت و طولانی بود و ناراحتی هایم را سر تو خالی کردم. بیا این هم 10 دلاری
که خواسته بودی
پسر کوچولو نشست خندید و فریاد زد : « متشکرم بابا » بعد دستش را زیر بالشش برد و از آن زیر چند اسکناس مچاله بیرون آورد
مرد وقتی دید پسر کوچولو خودش هم پول داشته دوباره عصبانی شد و گفت :‌« با اینکه خودت پول داشتی چرا دوباره تقاضای پول کردی ؟
بعد به پدرش گفت : « برای اینکه پولم کافی نبود، ولی الان هست. حالا من 20 دلار دارم. آیا می توانم یک ساعت از کار شما را
بخرم تا فردا زودتر به خانه بیایید؟ چون دوست دارم با شما شام بخورم
farhad707070
اقا یادم رفت اینو بذارم ..من این اروینو بیارم اینجا پارتی بذاریم بحاله..کیانم که پایست.. ببخشید دو باره اسپی چیه اون گذاشتم ترسیدم ..دوباره دوتا شهnotworthy.gif
اقا این ارمین و بیار ایول میشه اینجا رو میتر کونیم . ارمین زود میره فضا..یه پا فضا نورده هی اصرار میکنم میگم بیا اینجا میگه چت ندارهحس نیسbash.gif

منم که از اول اورکستین میشم اینا دیگه دجی میذاریم البته با اجازه ی
شماangel_not.gif
derber
@Farhad: Dige vaghean nemidunam be che zabuni baiad begam ke DOUBLE POST mamnu'e!!! blink.gif


QUOTE (f_batiir @ Aug 12 2011, 11:05 PM) *
@derber:manzooram ineke ba tavajoh be chie post ha gorooh ro moshakhas konim?aakhe gofty az rooye te'dad moshakhas nakoin,pas chetori? unsure.gif

Manzuram ine ke admin khodesh bebine tu 1 mah kia active budan. Masalan admin mibine ke man o ta har ruz darim post midim, har ruz to club active hastim o comment mizarim. Khob kamelan moshakhase ke dige ma paie sabet e club shodim. Ham mituni badge e member ro behemun bede ham Member of Month ro!
Dar vaghe' fekr nakonam me'iare behtari vase dadan badge ha betunim peida bokonim
f_batiir
@derber: OK gereftam thumbsup.gif
Hala in admin ha kia hastan?hamoonayi ke az avval admin boodan?manam tooshoon rah midin? happy.gif
derber
Zeinab o Sara ke nistan, man khodam ham 1 khat dar miun miam inja..... Dar har surat majburam kase digeE ro entekhab konam happy.gif
Esmet raft tu post e aval happy.gif
Faghat agar moshkeli pish umad, iadet nare az aslaheie makhfi estefade koni, man ghadim ziad azash estefade mikardam. Bebin:
whip.gif whip.gif Shooo!! Shooo!!!!
f_batiir
@derber:kheili mamnoon. happy.gif
In aslaheye makhfit maro khoshte laugh.gif
Fagat badge ha vo jayeze ha yadet nare,oonam ke aamade beshan,bayad ye aagahi e hamegany to M9 bedim,ozv jam konim thumbsup.gif .
derber
OK, hatman happy.gif smile.gif
f_batiir
@derber:ye chize dige,movafegi age khastim dar morede inke ki badge ya jayeze begire mashverat konim az personal message estefade konim?bagieye sohbat ha inja bashan behtare vali sare in ye mored momkene ba'zia delkhor ya shaki beshan,vase hamin message e forum rahat tare. wink.gif
derber
Har vaght khasti message bede wink.gif Moshkeli nist wink.gif thumbsup.gif
f_batiir
@derber:che gadr harf hast vase goftan wink.gif har 5 dadige ke fekr mikonam ye chize taze vase barresi be fekram mirese happy.gif
Vase inke P.C. Dobare rah biofte chetore ye matni aamade konim ke too profile e Irania post konim ta az in halat ke do se nafarim,khodemoon post mizarim,khodemoonam tashakor mikonim,dar biaim. smile.gif
age movafegi matno ki benevise?(vase inke matn be hame berese behtare ye hamchin chizi toosh dashte bashe ke:lotfan in matno be hamye farsi zaboonayi ke mishnasin befrestin thumbsup.gif )
farhad707070
سلام ون علیک.. اقا من اعتراض دارم .. من ادم دوبلیم من با دوبل میشناسن..چرا استعدادمو نمیذارید شکوفه بدهد.. پزمرده میشم میرماااااا... حالا یه پست و دو پست چسه اینقدر گیر میدید به من و کیان و اینا.. خودتون که هی پست میذاریدmf_argue.gif

bash.gif من بخاطر داداش اومدم اینجا.. حالا یه پس ت یه روز گالری منفجر میشه...طرف 3ملیون اسپم میذاره کسی کاری بهش نداره.. ای بابا..گفتم میام اینجا داشتانا رو میذارم جاش بیشتر همه بخونن ..اگه دوس ندارید همون پروفایل خودم میذارم.. هی گیر میدید به من و کیان اسپم دوبل دد ریپله ی wallbash.gif


fryguy.gifداستنان ا رو میذارم پروفایلم مثل قدیم.. بیخیال.. اینجا هر روز میام فقط یه دنس میرم و همین دیجه.. اینم بخاطر گل روی داداش اتشین gathering.gif
ببخشیدا یکم انتقادی برخورد کردیم ..جونیم دیگهwinkiss.gif

اینجا یکم کسله بخاطر همونsleepysmileyanim.gif

punk.gifTHIS IS DJ ALI GATER..LETS GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOpunk.gif
farhad707070
سلام ون علیک.. اقا من اعتراض دارم .. من ادم دوبلیم من با دوبل میشناسن..چرا استعدادمو نمیذارید شکوفه بدهد.. پزمرده میشم میرماااااا... حالا یه پست و دو پست چسه اینقدر گیر میدید به من و کیان و اینا.. خودتون که هی پست میذاریدmf_argue.gif

bash.gif من بخاطر داداش اومدم اینجا.. حالا یه پس ت یه روز گالری منفجر میشه...طرف 3ملیون اسپم میذاره کسی کاری بهش نداره.. ای بابا..گفتم میام اینجا داشتانا رو میذارم جاش بیشتر همه بخونن ..اگه دوس ندارید همون پروفایل خودم میذارم.. هی گیر میدید به من و کیان اسپم دوبل دد ریپله ی wallbash.gif


fryguy.gifداستنان ا رو میذارم پروفایلم مثل قدیم.. بیخیال.. اینجا هر روز میام فقط یه دنس میرم و همین دیجه.. اینم بخاطر گل روی داداش اتشین gathering.gif
ببخشیدا یکم انتقادی برخورد کردیم ..جونیم دیگهwinkiss.gif

اینجا یکم کسله بخاطر همونsleepysmileyanim.gif

punk.gifTHIS IS DJ ALI GATER..LETS GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOpunk.gif
jeyjey2010
salaM be haMe doOstane aziZ aGha chashm man nemidonestam az DoOstan vaGhean sharMandam ye pOst dG bishatar neMizaram ta nafarE badiiiii


--------------------------------------------------------


خوب می دونی نمی تونم بی چشات دَووم بیارم
من سبد سبد صداقت به دل تو هدیه دادم
تو مگه قسم نخوردی دلموتنها نذاری
روبروی من نشستی توی چشم تو ستاره
دل تو ،تو آسمونا من به دنبال دل تو
هرگز از روز جدایی سخن به لب نیاری
گریه کردم تا بدونی زندگی بی غم نمیشه
اگه دستمو بگیری از غرورت کم نمیشه
ساکت وصبوره عاشق وقتی حوصله نداری
پیش حرفای دل من حرف عشق وکم میاری
لحظه ها تلخ وحقیرن وقتی قهری با دل من
کاش چشات یه جاده می زد از دل تو تا دل من
ای که لحظه ها مو بردی تو خیالت به اسیری
نکنه می خوای بگی که میرم وبرنمیگردم
ولی از اون دل سنگت گله دارم گله دارم
نکنه می خوای بگی که میرم وبرنمیگردم
روبروم نشستی اما از غریبه کم نداری
از صدای تو شنیدم که دلت دوستم نداره
تو به دنباله ستاره من به یاد قسم تو
حالا روبروم نشستی حرف تو فقط جدایی
حرف تو فقط جدایی
jeyjey2010
agha ma dg hichi nemigimmmmmmmmmmmmmmmmmm khobeeeeeeee???
f_batiir
@jeyjey:jeyjey joon to harchi khasti begoo,fagat vagti khasti poshte sare ham post nade thumbsup.gif ma mokhlesin,shoma narahat nasho vase khodet migim happy.gif
derber
QUOTE (f_batiir @ Aug 13 2011, 06:13 PM) *
@derber:che gadr harf hast vase goftan wink.gif har 5 dadige ke fekr mikonam ye chize taze vase barresi be fekram mirese happy.gif
Vase inke P.C. Dobare rah biofte chetore ye matni aamade konim ke too profile e Irania post konim ta az in halat ke do se nafarim,khodemoon post mizarim,khodemoonam tashakor mikonim,dar biaim. smile.gif
age movafegi matno ki benevise?(vase inke matn be hame berese behtare ye hamchin chizi toosh dashte bashe ke:lotfan in matno be hamye farsi zaboonayi ke mishnasin befrestin thumbsup.gif )

Har kas mitune harchi be nazaresh mirese benevise o bezare hamin ja. Az beine hamashun ie chizi dast o pa mikonam o dobare haminja mizaram wink.gif

QUOTE (farhad707070 @ Aug 14 2011, 02:13 AM) *
سلام ون علیک.. اقا من اعتراض دارم .. من ادم دوبلیم من با دوبل میشناسن..چرا استعدادمو نمیذارید شکوفه بدهد.. پزمرده میشم میرماااااا... حالا یه پست و دو پست چسه اینقدر گیر میدید به من و کیان و اینا.. خودتون که هی پست میذاریدmf_argue.gif

bash.gif من بخاطر داداش اومدم اینجا.. حالا یه پس ت یه روز گالری منفجر میشه...طرف 3ملیون اسپم میذاره کسی کاری بهش نداره.. ای بابا..گفتم میام اینجا داشتانا رو میذارم جاش بیشتر همه بخونن ..اگه دوس ندارید همون پروفایل خودم میذارم.. هی گیر میدید به من و کیان اسپم دوبل دد ریپله ی wallbash.gif


fryguy.gifداستنان ا رو میذارم پروفایلم مثل قدیم.. بیخیال.. اینجا هر روز میام فقط یه دنس میرم و همین دیجه.. اینم بخاطر گل روی داداش اتشین gathering.gif
ببخشیدا یکم انتقادی برخورد کردیم ..جونیم دیگهwinkiss.gif

اینجا یکم کسله بخاطر همونsleepysmileyanim.gif

punk.gifTHIS IS DJ ALI GATER..LETS GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOpunk.gif

1. Aslan niazi be ozr khahi nist ke enteghadi vared shodi. Agar gharar bashe man ia kase dige az enteghad shodan narahat beshim ke baiad berim ra'is jomhur beshim! happy.gif
2. In bahse double post ham taghsire man nist! Tuie ghavanine m9 neveshtan ke DOUBLE POST mamnu'e. Manam aslan khosham nemiad har deghe biam bala sare mellat dad bezanam agha double post nade, vali khob vase in ke topic ro nabandan, majburam begam!
Harchandta post mikhai bedi inja aslan mohem nist. Tanha chizi ke hastesh ine ke 2 ta poste poshte sare ham azat nabashe. Sabr kon ta 1 nafar ba'd az to ie post bede, bad dobare to ie dastan post kon.
Be har hal agar narahati ia delkhori E pish umade, man ma'zerat mikham. Migam, in az rule haie khode m9 hastesh o daste man nist ke avazesh konam...
f_batiir
@derber:valla rastehs fe'lan kasi nist ke har ky ye chizi benevise,toyio manano,shayadam farhad o kian. Man migam man o to beshinim matno benevisim,farhado kian ham ke dast be posteshoon khoobe to profil ha pakhsh konan,nazaret chiz? smile.gif
alimeit
*all: salam byebye.gif
*zeinab: che ajab !!!! fekr konam rafty ta chand mah diige laugh.gif
*sahar: harchi negah mikonam nemibinameton sad.gif
*f_batiir mobarak bashe clapping.gif
Living Doll

byebye.gif byebye.gif
f_batiir
@ali:kheili mamnoon happy.gif
Didam post ke nemiresam bezaram,hadde agal intori be P.C. Komak konam thumbsup.gif
Mer30 vase axa,age karemoon begire,ishallah dobare P.C. ro rah mindazim.heyfe kasayi mesle to ingad zahmat bekeshan ba'd do se nafar bian bebinan. sad.gif
Rasti age dar morede matni ke mikhaym too profile ha post konim nazary dashti,khoshhal mishim inja post koni thumbsup.gif
alimeit
*f_batiir: alan ehsase masuli@ mikoni hesabi laugh.gif
QUOTE
Rasti age dar morede matni ke mikhaym too profile ha post konim nazary dashti,khoshhal mishim inja post koni

bebakhshid man ziyad dar jaryane karaton nistam blink.gif


QUOTE
heyfe kasayi mesle to ingad zahmat bekeshan ba'd do se nafar bian bebinan


khahesh mikonam
mohem 2re ham bodano shad bodane doste ziz . happy.gif

--------------------------------------------------------------------------------

Don't go for looks; they can deceive
Don't go for wealth; even that fades away
Go for someone who makes you smile
Because it takes only a smile to
Make a dark day seem bright
Find the one that makes your heart smile
smile.gifCreativity at its BEST
Musician
athletes
Footballers
goalkeeper
weight-lifter
canoeist
rooster
peacock
pianist
byebye.gif byebye.gif
f_batiir
@derber:pas kooshi?poste gablim ro khoondy? smile.gif

@ali:
QUOTE
f_batiir : alan ehsase masuli@ mikoni hesabi laugh.gif

Maskhare mikoni?! wink.gif
QUOTE
bebakhshid man ziyad dar jaryane karaton nistam

Age doost dashty chand ta poste aakhare man o derber o bekhoon,motevajjeh mishi thumbsup.gif
QUOTE
khahesh mikonam
mohem 2re ham bodano shad bodane doste ziz

Oon ke are,fagat age te'dademoon bishtar bashe,bishtar mivhasbe happy.gif
jeyjey2010
salam be hameye doostane aziz baba man agaram miyam bekhatere hamas vali be bazi az doOstan ke shamele sahra khanomo dada farhado agha f-batiir mishe eradat ziyad darim agha man kochike hame hastam hame doostanam doos darim o eradat takmile nesabte beshonnn


----------------------------------------------

قراره تنهایی ما روز جدایی فردا بود
خلاصه فردا واسه ما شروع کل دردها بود

فردا قرار بود من وتو از همدیگه جدا بشیم
فردا قرار بود همدم گریه بی صدا بشم

از تو چه پنهون گل من من خیلی وقته بی توام
دیروز فردا نداره برام چه سخته بی توام

یادش به خیر قلب تو بود برای من سنگ صبور
میخواستم عاشقت کنم هرجور شده حتی به زور

حالا که نیستی لا اقل تسکین به قلب من بده
اونکه نخواست پیشم باشی حالا کجاست صبرم بده

چه جوری باور بکنم رقیب من نازت کنه
شبها کنارت بخوابه از خواب بیدارت کنه

یادته تا دلت گرفت دعا میکردی بمیرم
منم همش قول میدادم بهونه از تو نگیرم

گرفت دعات مردم و من اما که عاشقم هنوز
با همون قاب عکس تو میگذرونم من شب وروز

لحظه های آخر تو یادم میونه تا ابد
بدرقت اومدم ولی زدی به سینه ام دست رد

یادگاری من ندارم حالا که دارم میمیرم
هروقت که بارون بگیره تو رو کنارم میبینم

نگاه به چشم خیس من به عشق پاکم نکنی
رفیق من رفته سفر چند روزی خاکم نکنید

شاید خوشش نیاد که من تو خاک و خونه پیرهنم
مردم چرا اون نمیاد با گل سرخ به دیدنم

توقع داشتم میمیرم حداقل نگام کنه
حتی نیومد لحظه ای با جسم من وداع کنه


توقع داشتم میمیرم حداقل نگام کنه
حتی نیومد لحظه ای با جسم من وداع کنه
derber
QUOTE (f_batiir @ Aug 14 2011, 11:01 PM) *
@derber:valla rastehs fe'lan kasi nist ke har ky ye chizi benevise,toyio manano,shayadam farhad o kian. Man migam man o to beshinim matno benevisim,farhado kian ham ke dast be posteshoon khoobe to profil ha pakhsh konan,nazaret chiz? smile.gif

ok wink.gif
Agar chizi dar nazar dari baram PM kon wink.gif
f_batiir
@derber:chize khassy dar nazar nadaram,fagat bayad ye da'vat name bashe ke baghie bian inja,dar morede gorooh ha vo jayeze ha hamin ja tozih midim. smile.gif
OK, age chizi neveshtam PM midam. thumbsup.gif
Rasti benazaret matn rasmi bashe ya khodemoony?
jeyjey2010
salam be hame baro bachaye P.C makhsosan be dada farshado ,dada farhado, sahar khanomo0 baghiyeye doostan aziz ke hame be gardane ma hagh daran khobin???baba ma ye chan rooz nayaim joz in dada farshad kesi pey giremon nemishehaaa agha farshad damet hot dada clapping.gif
--------------------------------------------------------------------

من همون جزیره بودم خاکی وصمیمی وگرم
واسه عشق بازی موجاقامتم یه بسترنرم
یه عزیزدردونه بودم پیش چشم خیس موجا
یه نگین سبزخالص روی انگشتردریا
تاکه یک روز تو رسیدی توی قلبم پاگذاشتی
غصه های عاشقی رو تووجودم جاگذاشتی
زیر رگبارنگاهت دلم انگار زیر و روشد
واسه داشتن عشقت همه جونم آرزوشد
تانفس کشیدی انگارنفسم بریدتوسینه
ابروبادودریاگفتن حس عاشقی همینه
اومدی توسرنوشتم بی بهونه پاگذاشتی
ولی تاقایقی اومدازمن ودلم گذشتی
رفتی باقایق عشقت سوی روشنی فردا
من و دل امانشستیم چشم به راهت لب دریا…
دیگه توخاک وجودم نه گلی هست نه درختی
لحظه های بی تو بودن میگذره امابه سختی
میرسه روزی که دیگه قعردریا میشه خونم
اماتو دریای عشقت تاابدیه جامیمونم……..
zeinabnaderian
salam be hamegi chetorin?mibinam ke dagh kardin evil_2.gif man dige harfi baraye goftan nadaram chon hame ro ghablan derber va batir goftan pas byebye.gif byebye.gif

batir:tabrik migam thumbsup.gif

ali: kewlpics.gif
derber
@Zeinab: Migam shoma tasmim nadari bargardiiiiii????!?!? whip.gif whip.gif Shooo!!Shooo!!!
saeedmessi
clap.gif salaaaaamm aghaa khahesh mikonam tashvigh nakonin man motealegh b hamatunam az in ke goruhi tashkil dade va b in janeb kheyre maghdam gofte besiar meteshakeram grouphug.gif mitunin berin :pray:khuneatun azizane esteghfal konande hamatuno dus daram notworthy.gif clap.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.