Câu chuyện Mobile9 là gì?

Tất cả bắt đầu với Cube M9 ít nứt của vỏ của nó vào cuối năm 2003. Kể từ đó, chúng tôi đã cung cấp tỷ tải về miễn phí cho hơn 12 triệu người trên thế giới. Như chúng ta tiếp tục bổ sung thêm nhiều tính năng mới và cải tiến, mục tiêu đã không thay đổi kể từ khi một ngày - để làm Mobile9 là nơi tốt nhất để có được tải miễn phí cho điện thoại và máy tính bảng.

Thông cáo báo chí
mobile Market+: Alternative Store For Android Apps, Themes & Ringtones
...Dọc Thêm
Opera Top 20 Sites 2011
...Dọc Thêm
mobile9.com Sharing is Caring
...Dọc Thêm

Cộng đồng di động tốt nhất trên thế giới để khám phá và phân phối nội dung tuyệt vời điện thoại di động. Nó có sẵn trên web, điện thoại di động và các ứng dụng. Bạn có thể tiếp cận đối tượng mục tiêu thông qua các điểm quảng cáo của chúng tôi. Xem media kit của chúng tôi

  • 12 Triệu

    Hàng tháng Khách thăm

  • 255 Triệu

    Hàng tháng ấn tượng

  • 240 Triệu

    Hàng tháng tải